Galeria Forum UMK

STANISŁAW KOŚMIŃSKI

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne pt.
„Możliwości wyrażania i przekazywania treści w rzeźbie z drewna”

Promotor: dr hab. Andrzej Borcz, prof. UMK

Część artystyczną rozprawy doktorskiej stanowi zestaw czterech rzeźb.

Każda z wymienionych koncepcji postrzega człowieka w innym ujęciu: homo capax Dei – duchowym, homo sapiens – intelektualnym i wolitywnym, homo viator – transcendentnym, homo ludens – społecznym.

Recenzja

Część artystyczną rozprawy doktorskiej stanowi zestaw czterech rzeźb. Wykonane zostały w całości z drewna klejonego w postaci prostopadłościennych kostek
o różnych wymiarach. Rzeźby przedstawiają portrety ludzi: młodego mężczyzny, młodej kobiety, starszego mężczyzny oraz dziecka, przez co w sposób uniwersalny odnoszą się do kondycji człowieka bez względu na płeć, wiek oraz uwarunkowania kulturowe.
Poszczególne tytuły rzeźb odpowiadają koncepcjom opisującym człowieka:

HOMO CAPAX DEI       (Człowiek otwarty na Boga), buk
HOMO SAPIENS           (Człowiek myślący), czarny dąb, lipa
HOMO VIATOR            (Człowiek pielgrzym), 70 gatunków drewna
HOMO LUDENS           (Człowiek bawiący się), buk
Każda z wymienionych koncepcji postrzega człowieka w innym ujęciu: homo capax Dei - duchowym, homo sapiens - intelektualnym i wolitywnym, homo viator - transcendentnym, homo ludens - społecznym.