Galeria Forum UMK

Pejzaż i wyobraźnia

wystawa poplenerowa

Uczestnicy wystawy:

Wydział Sztuki UR: Mikołaj Garlak, Dorota Jakubik, Jakub Kowal, Karolina Lula, Paulina Lula, Rafał Podsobiński, Paweł Skomorowski, Dominika Surmacz, Sebastian Wawrzusiak, Monika Wołowiec.

Wydział Sztuk Pięknych UMK Toruń: Michał Beszczyński, Berenika Czerwonka, Paulina Drewniak, Maria Dziubińska, Aneta Grudzińska, Klaudia Kwietniewska, Natalia Mazur, Agata Rzeszotarska, Katarzyna Sadomska, Patrycja Wojtyś, Adriana Zakowicz.

Wystawa „Pejzaż i wyobraźnia”jest prezentacją obrazów plenerowych studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego i studentów kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wszystkie prace powstały w Wiśniowej, w malowniczej podkarpackiej wiosce, która od wielu lat jest miejscem plenerowych spotkań zarówno dojrzałych artystów jak i młodych adeptów sztuki. Owocem ubiegłorocznych, wakacyjnych działań jest wystawa będąca swoistym portretem krajobrazu, na który składają się miejsca i charakterystyczne punkty okolicy, takie jak wzgórza i doliny podkarpacia z ich fauną i florą, a także elementy architektury gminy Wiśniowa.

Malowanie w plenerze jest dla studentów wyzwaniem i przygodą, często daje szansę określenia własnej osobowości artystycznej. Doświadczenia zdobyte w pracowni malarstwa zostają przeniesione w inną przestrzeń i wymagają budowania innej formy widzenia tej przestrzeni. Artyści zmagają się nie tylko z problemami pojawiającymi się na płaszczyźnie obrazu, takimi jak światło, wzajemne oddziaływanie barw, perspektywa, rytm, ale również z warunkami atmosferycznymi: deszczem, wiatrem czy palącym słońcem. To praca badawcza, nieustanne ćwiczenie oka, by widzieć i  rozumieć. Uważna obserwacja zjawisk, poznanie krajobrazu pozwalają na jego interpretację. A więc najpierw jest pejzaż, a za nim wyobraźnia.

Ewa Bińczyk