Galeria Forum UMK

O galerii

Galeria Forum to miejsce istotne w działalności dydaktycznej Wydziału Sztuk Pięknych.

Tu znajduje swój finał wiele studenckich dyplomów, przewodów naukowych – doktoraty i habilitacje z dziedziny nauk o sztuce. Prowadzona jest tu także działalność wystawiennicza o programie skierowanym głównie do studentów. Odbywają się wystawy prezentujące twórczość znakomitych artystów, pedagogów z innych uczelni artystycznych i z uczelni macierzystej, również wystawy prac cenionych artystów spoza środowiska uczelnianego, w tym m. in. znanych absolwentów. Możliwość oglądania dzieł swoich pedagogów ma duże znaczenie dla studentów. Odbywają się tu także wystawy studenckie.

Galeria stała się żywym miejscem wymiany poglądów, twórczych konfrontacji, bliskiego obcowania ze sztuką o wysokim poziomie warsztatowym, ideowym i intelektualnym. W organizacji wystaw, wernisaży i spotkań z artystami uczestniczą studenci studiów doktoranckich.

 plan galerii