Galeria Forum UMK

O galerii

Galeria Forum

Założenia programowe stojące u podstaw tworzenia Galerii

Uczelniana galeria jest miejscem wymiany poglądów i doświadczeń, artystycznych konfrontacji oraz sporów o pryncypia sztuki. Jest to wiec, jak wskazuje nazwa galerii, szczególne wydziałowe „Forum Sztuki.” Znajduje tu także swój finał wiele studenckich dyplomów, przewodów naukowych – doktoratów i habilitacji z dziedziny sztuk plastycznych. Galeria jest także polem doświadczalnym dla wystaw i projektów studenckich, dostępnym szczególnie dla studenckich kół naukowych. Daje szansę zmierzenia się z przestrzenią ekspozycyjną, możliwość udziału w organizacji wystaw, wernisaży i spotkań z artystami. Studentom kierunków artystycznych umożliwia bliski, codzienny kontakt ze sztuką o wysokim poziomie warsztatowym, ideowym i intelektualnym. Dla studentów kierunków teoretycznych, jak krytyka artystyczna i muzealnictwo, jest polem wymiany poglądów, wartościowania, czy też zdobywania doświadczenia w dziedzinie ekspozycji i popularyzacji.

Historia

Galeria Forum powstała w 2005 r. z inicjatywy prof. dr hab. Kazimierza Rocheckiego, który opracował projekt adaptacyjny oraz pozyskał w zewnętrzne środki na jej realizację i wyposażenie. Głównym sponsorem adaptacji przestrzeni galeryjnych była firma Talens Polska i jej ówczesny dyrektor generalny dr Adam Pałacki.

Nazwa Galeria Forum nawiązuje do ogólnopolskiego projektu artystycznego pod nazwą Forum Malarstwa Polskiego, realizowanego przez 12 lat z inicjatywy prof. Kazimierza Rocheckiego wspólnie z dr hab. Mirosłąwą Rochecką prof. UMK we współpracy z Fundacją Malarstwa Polskiego, Firmą Talens Polska i dr Adamem Pałackim. Była to jedna z ważniejszych inicjatyw promujących polskie malarstwo, w której uczestniczyło blisko 50 artystów w większości znanych pedagogów z niemal wszystkich uczelni artystycznych w Polsce oraz 14 cenionych teoretyków i krytyków sztuki. Zrealizowano sześć edycji spotkań Forum, 10 sesji naukowych, 85 wystaw w 35 galeriach na terenie całej Polski, wydano siedem publikacji – Zeszytów Forum o nakładzie blisko 10 tyś. egz.

Założenia programowe Galerii Forum ukierunkowane przez jej założyciela zakładają prezentację i promocję sztuki opartej na wartościach. Galeria ma za zadanie służyć społeczności akademickiej, być platformą wymiany doświadczeń artystycznych, prezentować, upowszechniać i promować sztukę o walorach wspierających nauczanie akademickie. Wspólnym i zasadniczym kryterium doboru repertuaru galerii jest dbałość o wysoki poziom artystyczny i warsztatowy prezentowanych prac oraz kultywowanie akademickich tradycji opartych na wartościach intelektualnych i humanistycznych przy jednoczesnym otwarciu się na novum współczesnych środków warsztatowych, wyrazowych i twórczy eksperyment.

Swoją działalność galeria zainaugurowała wystawą prac uczestników IV Forum Malarstwa Polskiego – Ecce Homo w październiku 2005 r. Pod opieką założyciela prof. Kazimierza Rocheckiego w Galerii Forum odbyły się m.in. dwie kolejne edycje Forum Malarstwa Polskiego – Natura Rzeczy i Widzieć, wystawy indywidualne oraz wystawy związane z doktoratami i habilitacjami i prezentacje dyplomów artystycznych.

W 2011 r. na kierownika Galerii Forum Rada Wydziału powołała dr hab. Mirosławę Rochecką, prof. UMK, która prowadziła galerię do 2019 r. Pod jej kierunkiem galeria bardzo zintensyfikowała swoją działalność realizując planowany z rocznym wyprzedzeniem program wystawienniczy. Prowadząc nieprzerwanie Galerię Forum przez 10 lat i będąc kuratorem wystaw, zaprezentowała społeczności wydziału i publiczności ponad 100 wystaw o różnorodnym charakterze w tym 40 wystaw indywidualnych zaproszonych artystów.

Swoje dzieła prezentowali tu artyści związani z różnymi uczelniami artystycznymi, m.in.: z ASP we Wrocławiu – prof. Paweł Lewandowski-Palle, Piotr Błażejewski, Marian Waldemar Kuczma, Zdzisław Nitka i Jolanta Nitka (Nikt); z krakowskiej ASP prof. Leszek Misiak; z ASP w Warszawie prof. Rafał Strent, prof. Stanisław Baj i Piotr Młodożeniec; z Wydziału Sztuki UJD w Kielcach prof. Ewa Pełka, dr Wojciech Wierzbicki, prof. Rafał Łubowski; z Instytutu Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Tadeusz Boruta i dr Łukasz Gil; z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie – dr Bartosz Frączek.

Spośród artystów macierzystego wydziału swoje wystawy zaprezentowali w Galerii Forum m. in: prof. Lech Wolski, prof. Andrzej Guttfeld, prof. Witold Michorzewski, prof. Joanna Bebarska, prof. Andrzej Kałucki, prof. Zdzisław Mackiewicz, dr hab. Anna Kola, prof. Jan Tajchman.

Odbyły się też wystawy emerytowanych nestorów wydziału prof. Bogdana Przybylińskiego i prof. Marii Pokorskiej, a także wystawy In Memoriam – zmarłego mistrza grafiki toruńskiej prof. Ryszarda Krzywki, wybitnego pastelisty prof. Andrzeja Guttfelda, oraz byłego Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych prof. Stefana Kościeleckiego.

W ramach cyklu wystaw absolwentów UMK odbyły się tu m.in. wystawy znakomitego ex-librysty Alfreda Aszkiełowicza, ostatnia wystawa Jerzego Puciaty, a także wystawy Adama Harasa i Magdaleny Haras, Katarzyny Czuchnowskiej i Zygmunta Drońskiego, czy Tomasza Sobeckiego.

Prezentowane były także dzieła artystów spoza środowiska akademickiego i nie związanych z WSzP, jak m.in: Wojciech Beszterda – wybitny fotografik przekraczający konwencje swojej dyscypliny czy Cyprian Biełaniec – perfekcyjny w swoim warsztacie pastelista, malarz i rysownik.

Z twórców zagranicznych swoje prace prezentowali: autorka czarnej ceramiki z Litwy Terese Jankauskaitė, Mohamed Zakaria Soltan – artysta grafik z Uniwersytetu w Kairze /Egipt/, a także Marek Sibinski – malarz i grafik z Czech.

W Galerii Forum prezentowane były także zbiorowe, m.in.: międzynarodowa wystawa Ars Principia zorganizowana z okazji kanonizacji Jana Pawła II; Międzynarodowa Wystawa Poplenerowa Barbizon Wiśniowski; wystawy kolekcji Skłudzewskiej i Kolekcji Forum Malarstwa Polskiego. Odbyła się także zagraniczna wystawa prac graficznych Fabryka grafiki: print(s) now z Ecole Supérieure des Arts, Saint Luc w Liège /Belgia/ oraz wystawa prac studentów z polskich szkół artystycznych – z Pracowni Grafiki Cyfrowej katowickiej ASP pt. Habitat, czy też wystawa Res Non Verba prezentująca plakaty studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Polem do promocji i konfrontacji studenckich były trzy edycje wystawy konkursowej Artysta vs Kurator (2017, 2018, 2019) oraz wystawy laureatów tego konkursu.

W roku 2014 z inicjatywy dr hab. Mirosławę Rocheckiej Galeria Forum poszerzyła swój program o skorelowaną z nim systematyczną działalnością wystawienniczą w ramach zorganizowanej i animowanej przez poza Wydziałem Sztuk Pięknych Akademickiej Przestrzeni Sztuki, w której skład weszły przystosowane do celów ekspozycyjnych APS – Humanisticum w Collegium Humanisticum UMK, APSz – U Teologów na Wydziale Teologicznym i działająca już wcześniej okazjonalnie APSz – Galeria Wydziału Matematyki i Informatyki. Przestrzeń działalności Galerii Forum poszerzyła także APSz – Antresola w Pracowni Witrażu. Działalność APSz zainaugurowała w 2014 Międzynarodowa Wystawa Ars Principia dedykowana Janowi Pawłowi II w 15 rocznicę jego wizyty na UMK oraz z okazji kanonizacji. Wystawa ta była prezentowana jednocześnie w pięciu obiektach UMK. W APSz odbyło się jak dotąd wystaw ok. 50 programowych, a także wystawy studenckie i prezentacje dyplomów. Łącznie w ramach dotychczasowej piętnastoletniej działalności Galerii Forum i siedmiu lat APSz zaprezentowano ponad 150 wystaw programowych. Odbyły się także wykłady, prezentacje, spotkania i debaty artystyczne.

W 2019 r. kierownictwo Galerii Forum objął dr Tomasz Wlaźlak.

facebook galerii: www.facebook.com/galeriaforumwydzialusztukpieknych.umk

kontakt z kierownikiem galerii:
tomaszwlazlak@umk.pl
tel. 666138380

 

 plan galerii