Galeria Forum UMK

Niewiasta obleczona w słońce…

Fatima 1917 – 2017

Kurator wystawy: Mirosława Rochecka

 

Uczestnicy wystawy: Piotr Będkowski, Tadeusz Boruta, Zofia Dąbrowska, Wiesława Błażejczyk (S. Natanaela), Hanna Brzuszkiewicz , Beata Bober-Kocoł, Edward Habdas, Jerzy Fedro, Jerzy Gąsiorek, Mirosław Kocoł, Stanisław Kośmiński, Peter Krupa (Słowacja), Jolanta Kuszaj,  Zdzisława Ludwiniak, Krystyna Manikowska, Bogdan Przybyliński,  Mirosława Rochecka, Kazimierz Rochecki, Krystyna Rudzka, Tomasz Sobecki, Janusz Sytka, Iga Święcicka, Krystyna Szalewska, Marek Szary, Bożena Szmelter-Fausek, Elżbieta Wasyłyk, Andrzej Wojciechowski, Grażyna Zielińska

 

wprowadzenie:

Historia objawień fatimskich i maryjne przesłanie wzywające do pokuty i nawrócenia, stały się inspiracją do zrealizowania przez krąg artystów z Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Toruniu „fatimskiej wystawy” zatytułowanej „Niewiasta obleczona w słońce”. [MR1]  29 zaproszonych artystów podjęło twórczą refleksję dotyczącą treści i przesłań fatimskich tajemnic i objawień. Stworzyli w ten sposób wspólny artystyczny przekaz jako formę odpowiedzi na maryjne orędzie. Wystawa ma na celu uczczenie i upamiętnienie jubileuszu 100-lecia objawień w Fatimie. Jest to zarazem próba ewangelizacji przez sztukę oraz osobisty i wspólnotowy rodzaj modlitwy i medytacji.

Prezentowane prace są wykonane w związku z jubileuszem lub wybrane z dotychczasowego dorobku artystów.

Recenzja

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. (Ap 12,1)

W 1917 roku, w okresie od 13 maja do 13 października, miały miejsce objawienia Matki Bożej w dolinie Cova Da Iria (Dolina Pokoju) niedaleko Fatimy. Systematycznie, 13 dnia każdego miesiąca Matka Boża ukazywała się trójce dzieci przekazując im prośby i przestrogi dotyczące przyszłości świata. Treść objawień spisała najstarsza z widzących Lucia dos Santos w trzech częściach. Dwie pierwsze nawołujące do pokuty i nawrócenia przekazane zostały ogółowi wierzących. Treść trzeciej tajemnicy fatimskiej, Maryja poleciła wyjawić dopiero po roku 1960. Dotyczy ona końca czasów i kary jaka spadnie na ludzkość z powodu popełnianych grzechów. Treść ta pokrywa się z proroctwami Księgi Apokalipsy spisanych na wyspie Patmos przez św. Jana Ewangelistę, lecz nie jest ukryta za szyfrem symbolicznego kodu, lecz podana w sposób ogólnie zrozumiały, aczkolwiek wizyjny. Zapowiedź kar jakie poniesie ludzkość, oraz zła, które dotknie także kościoła, okazała się tak trudna do przyjęcia, że Kongregacja Nauki i Wiary ujawniła ją dopiero w roku 2000, wskazując, że jej zamach na papieża Jana Pawła II jest jej wypełnieniem. Obecnie stawiane są tezy, że podane tłumaczenie trzeciej tajemnicy fatimskiej nie jest pełne. Na aktualność treści tajemnicy wskazują także poruszające słowa papieża Benedykta XVI – „Myli się ten, kto myśli, że misja proroctw z Fatimy jest zakończona,” które wypowiedział 13 maja 2010roku w fatimskim sanktuarium.

W tym roku mija 100 lat od objawień w Fatimie. Trwa rok jubileuszowy - dwoje widzących dzieci, Hiacynta i Franciszek, zostało wyniesionych na ołtarze, lecz czas i okoliczności nie sprzyjają świętowaniu. Nasila się przemoc, agresja, dotykają nas kataklizmy, ataki terrorystyczne, nieszczęścia społeczne i osobiste. W chrześcijańskiej Europie burzone są kościoły, a w ich miejsce budowane są meczety i domy dla islamskich imigrantów.  Prawdy wiary chrześcijańskiej mieszane są i zrównywane ze schizmą, spirytualizmem, pogaństwem i mieszaniną idei „multikulti”. Co dalej? Dokąd zmierzamy…

 

Wystawa “Niewiasta obleczona w słońce” jest wspólnym głosem artystów chrześcijan - w setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie - wskazującym na aktualność fatimskiego przesłania oraz potrzebę pełnego i powszechnego poznawania zawartych w nim treści.

Prezentowane dzieła reprezentują różne artystyczne dyscypliny – malarstwo, rzeźbę, grafikę, rysunek i fotografię. Różne też są konwencje i postawy artystyczne – charakterystyczne i reprezentatywne dla każdego z artystów. Odnaleźć możemy na wystawie zarówno wizerunki maryjne (K. Szalewska, Z. Dabrowska, Z. Ludwiniak, E. Wasyłyk, K. Rochecki) oraz prace ilustrujące scenę objawień (B. Przybyliński, J. Gąsiorek, T. Rzeszutek), jak też prace o charakterze abstrakcyjnym, ekspresyjnym lub symbolicznym (M. Rochecka, S. Natanaela, M. Szary, S. Kośmiński).

 Mirosława Rochecka