Galeria Forum UMK

Mężczyzną i niewiastą stworzył ich

Urszula Rychlińska

Wystawa malarstwa Urszuli Rychlińskiej pt.: „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” dedykowana jest św. Janowi Pawłowi II. Prezentowane prace to 22 obrazy olejne, będące wynikiem inspiracji nauczaniem Papieża Polaka o małżeństwie, rodzinie i obronie życia. Przedstawiają człowieka jako kobietę i mężczyznę stworzonych na podobieństwo Boga i powołanych do miłości małżeńskiej na wzór miłości miłosiernej Chrystusa do Kościoła. Obrazy opatrzone są cytatami słów z dokumentów i przemówień papieskich skierowanych do małżeństw i rodzin, obecnie zagrożonych i atakowanych jak nigdy dotąd.

Recenzja

Urszula Rychlińska - urodzona w 1976 roku w Piotrkowie Trybunalskim. W roku 2002 ukończyła studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem prof. Romana Banaszewskiego w Katedrze Projektowania Książki i Typografii uzyskała wyróżnienie Rady Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Malarstwo studiowała w pracowni prof. Zbysława Maciejewskiego. Była słuchaczką Studium Teologii Rodziny w Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytet Papieski) w Krakowie. ­

Artystka prezentowała swoje prace na indywidualnych wystawach w kraju i zagranicą, m. in.: w Domu Polskim w Budapeszcie, Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Muzeum Archidiecezjalnym w Lublinie oraz Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie. Stała ekspozycja 22 obrazów Urszuli Rychlińskiej znajduje się w Muzeum Archidiecezjalnym Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie.

W prezentowanym na wystawie cyklu prac „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” artystka porusza trzy główne wątki: małżeństwo sakramentalne, rodzina i obrona życia. Przedstawia człowieka jako kobietę i mężczyznę, stworzonych na podobieństwo Boga i powołanych do miłości małżeńskiej na wzór miłości Chrystusa do Kościoła. Ilustruje w ten sposób jedną z myśli przewodnich nauczania św. Jana Pawła II – patrona rodzin chrześcijańskich i obrońcy ludzkiego życia. Obrazy opatrzone są cytatami słów z dokumentów i przemówień papieskich skierowanych do małżeństw i rodzin, obecnie zagrożonych i atakowanych jak nigdy dotąd, m. in. z encyklik: Evangelium Vitae, Dives in Misericordia, adhortacji Familiaris Consortio, z Listu do rodzin, Mulieris dignitatem oraz z przemówień zawartych m. in. w dziele Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.

W swoich historiach malarskich artystka porusza bardzo ważny dla niej wątek - poszanowania życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Wizerunki Matki Bożej z Dzieciątkiem w łonie nawiązują do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zagrożonego zagładą, które powstało w odpowiedzi na orędzia Matki Bożej z Fatimy.Tematem jej pracrównież blaski i cienie współczesnego życia małżeńskiego na różnych jego etapach, w które wpisuje się powołanie do macierzyństwa i ojcostwa Obrazy składające się na obecny cykl prezentowane będą w Auli Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu od 17 września do 10 października.