Galeria Forum UMK

MAREK SIBINSKY

Empty messages, Marek Sibinský - Serirafia

Tytuł wystawy: Empty messages

Marek Sibinský – Serirafia

Kurator wystawy: Michał Rygielski

 

Spetryfikowane kontury często bez twarzy, odczłowieczony świat „ludzi”, istniejących również (lub już wyłącznie) jako algorytmy, złowieszcze symbole przemocy, manipulacji, degradacji i poniżenia. Na obrazach Sibinskiego defilują przed nami postmodernistyczne ikony sportu, popkultury, fantomy medialne i być może dopiero to „zaklęcie” w jego dzieła jest dla nich i, paradoksalnie również dla nas, odkupieniem. Naturalnie tylko wtedy, jeżeli chcemy się zatrzymać, patrzeć i zastanowić się. Niełatwo rozkodować skomplikowanie nawarstwione, zrastrowane, często nieostre wskutek zbliżenia, rozpikselowane obrazy Sibinskiego. Przytłumione kolory, nierzadko ich redukcja do skali szarości lub ziemistych odcieni, przypominają niedoskonałości pierwszych relacji fotografów w Wielkiej Wojnie i operatorów kamer podczas II wojny światowej, którzy (często) narażali własne życie. Poprzez te ujęcia wstępujemy do potencjalnych akcji, narracji których nam się odmawia i to zupełnie celowo. Jeżeli swoimi obrazami Marek Sibinský się o COŚ stara, to z całą pewnością nie jest to potrzeba opowieści lub komentarza. A już najmniej tutaj, zwłaszcza w jego ostatnich dziełach, moralnej czy w ogóle wartościującej kalkulacji. Sibinský nie komentuje, nie odwołuje się, tylko pracuje (manipulacyjnie) z doświadczeniem medialnym widza. Jego sylwetki są właściwie „znakami” medialnymi sui generis (praca In five 2012, Unknown ll 2014). Pracuje z nimi, ponieważ wie, że jeżeli mają znaleźć oddźwięk, a tej ambicji chyba nie można nikomu odmówić, jeżeli mają rezonować, (nie) muszą zawierać odniesienia. Ta przemyślana dekontekstualizacja tylko utrudnia percepcję – obrazy, nawet jeżeli posiadają tytuł, nie muszą (lub nie chcą) odnosić się do czegoś konkretnego, nie odwołują się do konkretnej sytuacji, a jeżeli tak, na przykład wspomnianym tytułem, są raczej uniwersalne, a więc ponadczasowe, pozbawione ładunku aktualności, są niekonkretne, nie tylko przez celowe przysłanianie, dekompozycję, cytowanie poza wycinkiem… (praca Next 2016, Identity 2016, Runners 2014).

Sylwetki Sibinskiego niepokoją nas, raczej odczuwamy niż widzimy za nimi istnienie „związków niepodejrzewanych, ale potencjalnych”. Nasze doświadczenie optyczne samo nas prowadzi, bez potrzeby dodawania przez autora choćby jednego ujęcia przed czy ewentualnego kontynuowania w kolejnym. To coś, celowo „niewysłowione” przez autora i niewytłumaczalne przez widza, jest obecne w jednym momencie. Obrazy Sibinskiego w tej samej mierze przyciągają nas i przerażają…

(…) To wszystko jednak przeszłość: prace Sibinskiego przetwarzają fenomeny naszych czasów – ograniczanie wolności, brutalna przemoc czy reflektowanie kryzysu uchodźczego. Są rozwarstwione przez zwiększony raster, który wykorzystuje źródła z kodu elektronicznego, ale nie ma na celu nic ponad to, żeby przysłonić i utrudnić percepcję na rzecz jakiejś uniwersalnej informacji o naszym świecie. Są świeckie i równocześnie „święte”, i przemawiają do nas uniwersalnym kodem medialnym. Ten z kolei definitywnie zaciera jakąkolwiek konkretną narracyjność i fabularność. Wszystko jest jak gdyby w jednej płaszczyźnie ekranu, bez przestrzeni i detali, które ułatwiłyby odbiorcy jakąkolwiek orientację, uchwycenie czasu i miejsca.

Marek Sibinský w swoich ostatnich pracach nie nazywa naszego świata bezpośrednio, ale odsyła za „róg” naszego doświadczenia medialnego i ogólnoludzkiego, wykorzystuje nasze obawy i lęki, ale być może również nadzieje.

Na przykład, że (a)rmstrong(?) to naprawdę Lance Armstrong!

 

prof. Zbyněk Janáček, W stronę dekontekstualizacji obrazów (fragment)

 

 

Marek Sibinský urodził się 20. 1. 1974 we Frydku-Mistku.

W 1997 roku ukończył studium magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ostrawskiego (katedra twórczości plastycznej – pracownia wolnej i stosowanej grafiki prof. Eduarda Ovčáčka). W 2006 roku ukończył studium doktoranckie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, filii w Cieszynie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki.W roku 2015 uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, filii w Cieszynie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki. Od 1998 roku pracuje jako pedagog w Katedrze Grafiki i Rysunku Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego.

W swojej twórczości zajmuje się grafiką, malarstwem oraz stosowaniem eksperymentalnych podejść w grafice. Marek Sibinský opracowuje swe tematy w cyklach tematycznych. Oprócz aktualnej refleksji obecnych czasów łączy zainteresowanie najnowszymi technologiami druku – chodzi przede wszystkim o technikę sitodruku i możliwości druku cyfrowego a później technikę eksperymentalną, która pracuje z różnymi formami nadruku, który autor dalej rozwija i bada kolejne możliwości rozwiązania, jakie pojawiają się podczas procesu tworzenia. Marek Sibinský intensywnie zastanawia się nad problemem komunikacji międzyludzkiej za pomocą nowych mediów i stara się w związku z tematyką swej twórczości artykułować co jest sensem informacji, które w codziennym zamieszaniu atakują człowieka ze wszystkich stron, z różnych obszarów i z różnym poziomem jakości.

Galeria Forum Wydziału Sztuk Pięknych UMK, ul. Gagarina 30/32, Toruń.

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel w godz. od 8.00 do 20.00