Galeria Forum UMK

Jakub Biewald

Ewolucja formy

Relacja z wystawy w Toruń TV http://www.toruntv.net/movie/show?id=12015

Wystawa ta jest dla mnie powrotem na macierzystą uczelnię, którą ukończyłem przed trzema laty. Jest zapisem intensywnych poszukiwań artystycznych. Prezentuje płynną zmienność tworzonych form. Glina to dla mnie medium intuicyjnego poszukiwania uniwersalnych zasad wzrastania struktury organicznej. Moje formy są efektem wsłuchiwania się w materię oraz uważnej obserwacji natury. Proces twórczy traktuję jako analogię do wzrostu roślin, zwierząt, gleb, skał i innych materii naturalnych. Sposób wzrastania wpływa na strukturę a ona decyduje o formie – powstają kolejne warstwy czy segmenty. Podobnie tworzone są moje formy ceramiczne – budowane z wałeczków czy płatów gliny. To ograniczność struktury, będąca zapisem wzrastania decyduje o ograniczoności formy.

Jakub Biewald

 Jakub Biewald: Absolwent Kierunku Rzeźby, Specjalizacji Ceramika Artystyczna, Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Iwony Langowskiej uzyskał w roku 2014. Laureat Nagrody im. prof. Adolfa Ryszki dla najlepszego studenta Kierunku Rzeźby roku 2013. Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu. Uprawia twórczość w zakresie rzeźby, ceramiki, rysunku, malarstwa i fotografii. Swoje prace prezentował w ramach czterech wystaw indywidualnych, a także na wielu wystawach zbiorowych krajowych i międzynarodowych.

 

Jakub Biewald studiował na Kierunku Rzeźba, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu latach 2009-2014.

Wybór  Specjalizacji Ceramiki  nie był przypadkowy. O tym, że był podjęty  w sposób  przemyślany, przekonałam się już po kilku miesiącach naszej współpracy. Z  ciekawością śledziłam w jego pracach  proces przechodzenia od intuicyjnego poszukiwania wartości wyrazowych materiału do świadomego wydobywania jego ekspresji. Jakub Biewald należał do  grona studentów dysponujących dużą wrażliwością artystyczną. Poszukiwana  przez  niego forma  była zawsze wynikiem zmagań z tematem, materiałem, skalą, ograniczeniami techniczno-technologicznymi, dzięki czemu nie poddawała się utartym schematom.

Studia doktoranckie  na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP   we Wrocławiu, które Jakub Biewald rozpoczął w 2014 roku umożliwiają szeroki rozwój  postawy twórczej oparty na drodze  prób i eksperymentów kształtujących jego wizje artystyczne.

Najnowsze prace Jakuba  Biewalda charakteryzuje  nieograniczony potencjał twórczy zawarty w odkrywaniu  własności ceramiki, co w moim odczuciu sprawia, że uprawianie jej staje się Jego pasją.


prof. Iwona Langowska