Galeria Forum UMK

Bogdan Przybyliński

Ogród

Wystawa zorganizowana w ramach obchodów Roku Wydziału Sztuk Pięknych UMK.
Bogdan Przybyliński. Ur. w 1936 w Nakle n/Not. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, dyplom w pracowni malarstwa prof. St. Borysowskiego w 1961 r. Twórczość głównie w zakresie grafiki, rysunku i malarstwa. Profesor tytularny. W 1970 r. zorganizował i następnie prowadził pracownię Serigrafii w Zakładzie Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Pełnił funkcję kierownika Zakładu Grafiki oraz dyrektora instytutu Art.Ped. Miał 37 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Brał udział w ponad 250 wystawach : środowiskowych, grupowych, ogólnopolskich, grafiki polskiej za granicą i międzynarodowych. Np. III Biennale Grafiki Kraków 1964, II Festiwal Współczesnego Malarstwa Polskiego, Szczecin 1964, II Triennale Rysunku, Wrocław, 1968, VII Festiwal Sztuk Pięknych, Warszawa 1978, Wobec Wartości, Katowice, szereg OWG Warszawa, II Triennale Grafiki Polskiej, Katowice liczne wystawy Grafiki Polskiej w ok. 30 krajach, w tym w Argentynie ( Museo de Arte Moderno de Buenos Aires ), USA ( International Gallery of Contemporary Printmaking, Philadelfia), Brazylii ( Sao Paulo), w Ośrodkach Kultury Polskiej w Pradze, Berlinie, Kopenhadze, Paryżu oraz w kilku edycjach Internacional Bienal del Deporte en las Bellas Artes, Hiszpania ( Madryt, Barcelona ) 1975, 1977, 1982, 1986, oraz innych międzynarodowych : Triennale Sztuki w Lublinie 1985, 1988, 1994, 1997, 2000 2003, Mini Print International de Cadaques 1994, 1996, 1997, 1999, Kolor w Grafice, Toruń 1997, 2000, 2003 , XX International Biennial of Graphic Art., Ljubljana 1993, Autumn Annual in Venezia 1998, The International Festival of Graphic Arts, Cluj – Napoca – 1999, XII Norwegian International Print Triennale Fredrikstad 1999, Itart 2001:3rd Mini Graphic and Painting World Wide Show Pisa, Italy, The 6th International Annual of miniature Art. Exhibition, Stockholm 2002. International Graphic Triennal, Bitola 2003. Szereg nagród i wyróżnień w konkursach i na wystawach, nagrody rektora i ministra za dydaktykę i twórczość, prace w zbiorach państwowych i prywatnych w kraju i za granicą. Odznaczony m.inn. medalem Za zasługi położone dla rozwoju UMK, medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Cykl zielonych obrazów powstał z inspiracji tym, co oglądam przez okienne szyby i w bezpośrednim kontakcie z naturą. Naturą ogrodu. Ona dążąc nieustannie do światła i rozkwitu jest jedną z pięknych form życia, jest życiem samym. Tworzące się dynamiczne sploty roślin pobudzają do plastycznego kształtowania linearnych komplikacji na płótnie obrazu. Ale jest też blokada ogrodzeń, która równie jak one wszechobecne przywołują je do porządku. W obrazie tworzy kontrasty będąc sama czymś obcym dla żywych, zielonych roślin, ich zielonej dynamiki, a wywołane napięcia tworzą ekspresję obrazu. Sceneria ta poddana kompozycyjnej weryfikacji i indywidualnej interpretacji form jest żywym świadectwem doznań i przekształca się w malarską impresję. Dla mnie podstawowym środkiem plastycznego wyrazu jest linia. Jej różnorodność, niekończące się możliwości mają swoje źródło w temperamencie autora sprzężonym z precyzją obserwacji. Obok obecnej eksplozji technicznych osiągnięć człowieka zachowuje ona swoją pełną autonomię- nowe techniczne środki wizualnej łączności kroczą podobnymi ścieżkami służąc również poznawaniu i opisowi świata, zmieniają tylko jej strukturę. Są też obecne w moich pracach graficznych. Natomiast na obecną wystawę składają się realizacje malarskie z najnowszego okresu, w których nie odwołuję się do nich, a raczej wydłużam wątek manualny dodając do obrazów kilka rysunków kształtowanych linią.