Galeria Forum UMK

ALICJA WIECZOREK

Wszczęcie przewodu doktorskiego

Otwarcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie sztuki piękne

Temat: PAMIĘTNIK – systematyczność, automatyzm i przypadek w procesie twórczym.

mgr Alicja Wieczorek

opiekun: dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK

 

PAMIĘTNIK

Cykl w którym każda praca składa się z mniejszych obrazów. Formy na obrazach bezpośrednio inspirowane są naturą, mikro- i makro światem. Słowo natura może być tu rozumiane dwojako – jako zjawiska związane z przyrodą jak i świat wewnętrzny człowieka. Cykl nawiązuje do tematu wody – genezy życia na naszej planecie. Świat pod wodą stanowi metaforę podświadomości.

Eksperymenty technologiczne są ważnym elementem procesu twórczego. Tu również woda stanowi istotne medium – jej chaotyczna natura, inspirujące stany skupienia oraz łatwy do kontrolowania proces schnięcia stały się dla mnie źródłem wielu nowych rozwiązań. Obserwacja natury, różnorodnych faktur wyraża się w stosowanej formie malarskiej. Do powstania prac wykorzystuję farby akrylowe, farby w spreju, tusze akrylowe i ekolinowe.

Nie chcąc narzucać odbiorcy drogi interpretacji zastosowałam proste formy, które można analizować na wiele sposobów. Widz może doszukiwać się kontekstów między elementami, sugerując się skojarzeniami wynikającymi z jego wrażliwości i własnych doświadczeń.

Moje poszukiwania formy wypowiedzi sięgają malarstwa gestu, w którym artyści poszukiwali wartości we właściwościach farby i stanie emocjonalnym związanym z chwilą tworzenia. Mimo założeń dotyczących kolorystyki oraz liczby elementów składających się na kompozycję, starałam się pozostawić jak największe pole dla swobodnej impresji, poszukiwań i eksperymentów.

Rodzaj farb, mediów pomocniczych, sposób nakładania ich na płótno wynika z chwili tworzenia oraz biegu skojarzeń rodzących się podczas pracy. To połączenie elementów zamierzonych (planowanych) i niezamierzonych (nieplanowanych) pomaga mi w zachowaniu harmonii przy podejmowaniu swobodnych decyzji.