Galeria Forum UMK

ALICJA WIECZOREK

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne pt.
„Pamiętnik. Systematyczność automatyzm i przypadek w procesie twórczym.”

Promotor: dr hab.Mirosława Rochecka, prof. UMK

Cykl wieloelementowych kompozycji malarskich „PAMIĘTNIK” jest naturalnym zapisem uczuć, emocji i wrażeń związanych z obserwacją natury oraz zachodzących w niej zjawisk i procesów. Osobisty charakter prac wynika z zastosowanych eksperymentów technologicznych. Prace mają na celu przekazanie treści ideowych w indywidualnej formie, nie narzucając odbiorcy jedynego sposobu interpretacji. Dzięki abstrakcyjnej formie odbiór prac jest zależny od osobistych doświadczeń i skojarzeń widza.

/fotorelacja/

/portfolio /