Galeria Forum UMK

ADAM JAKUB HARAS

SUCHORYTY

Ciekawość, zachwyt nad światem, prostota i chęć tworzenia, to elementy, które przede wszystkim kierunkują twórczość Adama Jakuba Harasa.

Po pierwsze – ciekawość – ta odwieczna cecha człowieka, która pcha wciąż do przodu w odkrywaniu i kreowaniu świata. U Adama objawia się ona zamiłowaniem do eksperymentowania. Doświadczenie nowych sposobów działania z pogranicza sztuk, w rezultacie daje zaskakująco ciekawe efekty. Odzwierciedla również wrodzoną skłonność do niepodporządkowania się konwencjom. Eksperyment- poszukiwanie- łączenie działań z różnych dyscyplin sztuki, doprowadziło Adama do stworzenia idei prac, które nazywa obiektami. Jest to nowatorska koncepcja połączenia rzeźby z grafiką artystyczną. Zestawienie surowych, prawie nieobrobionych brył drewna, z finezją i delikatnością rysunku wprowadza nas w świat tajemniczych znaczeń. Artysta w swojej nowej koncepcji łączy ze sobą ideę kaplic przydrożnych ze światem mitologicznych wierzeń w istoty nadprzyrodzone, zamieszkujące konary drzew. Widoczne są tu jego fascynacje zarówno kunsztem dawnych mistrzów, jak i sztuką ludową.

Po drugie – zachwyt nad światem – u Adama idzie w parze z prostotą, przestaje brzmieć banalnie. Jest to postawa nie tyle artysty, co człowieka. Spoglądanie na świat, jako twór odwieczny i ponadczasowy, niewykreowany przez człowieka, lecz sięgający daleko poza ludzką świadomość bytu. Świat, który w swojej ponadczasowości budzi zarówno lęk, jak i zachwyt. Adam nie ulega modom, nie próbuje „zaistnieć” na siłę. Systematycznie i sumiennie dąży do uchwycenia w formie plastycznej swoich wrażeń na temat otaczającej rzeczywistości. Myślę, że ta prostota, ta pewność swojej drogi – wynikająca z przemyśleń – jest jego siłą… i wartością zarazem.

W końcu – tworzenie – jako działanie, wartość sama w sobie, bez względu na efekt jaki osiągamy jest mottem często powtarzanym przez artystę, także w kontekście: nauczyciel – uczeń, podczas prowadzonych przez niego zajęć i warsztatów. I właśnie takie myślenie jest podstawą jego działania. Bowiem, nie zachwyt odbiorców, w mniemaniu Adama, stanowi o wartości dzieła. Wartość jest w samym procesie twórczym, w przemianie materii, gdzie przy zastosowaniu wybranej techniki trzeba się zmierzyć z materiałem, na przykład- matrycy graficznej i w czysto fizycznym działaniu ujarzmić, podporządkowując swojej wizji…

- Magdalena Haras