Galeria Forum UMK

Punkt odniesienia

Punkt odniesienia

Afirmacja kształtu

Ja zapamiętałam to inaczej

Rozwarstwieni

dyplom artystyczny Martyny Zatylny

FLESH

00000

121659206_3550524665014517_3461418035586685714_o

Tytani

Zapraszamy na kolejną wystaw w Galerii Forum.Tym razem będzie to wystawa „Punktualność.” autorstwa Piotra Czyża. Wystawa jest nagrodą w konkursie Artysta vs Kurator.

„Malarskie abstrakcje geometryczne Piotra Czyża są pochodnymi jego głównej dziedziny zainteresowań artystycznych, czyli serigrafii. Artysta swoje malarstwo traktuje jako proces, formę mantry-medytacji nieobliczonej na uzyskanie efektu przedstawienia. Kolejne obrazy powstałe w cyklu numerowane są cyframi rzymskimi, czasem towarzyszy im tytuł dopowiadający stan artysty w trakcie tworzenia konkretnej pracy.”
Magdalena Gęborys – kurator wystawy

Piotr Czyż

Wystawa prezentuje prace 50 artystów uprawiających malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, instalacje, obiekty oraz dokumentację fotograficzną działań.
Dzieła stanowią część Kolekcji Skłudzewskiej tworzonej od 2003 roku przez Fundację Piękniejszego Świata.

Prezentacja Kolekcji w uczelnianej galerii Forum Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ma charakter jubileuszowego przedstawienia części dorobku interdyscyplinarnych plenerów profesjonalistów. Jest manifestacją obecności środowiskowej i współpracy z Uczelnią.

Organizowane w Skłudzewie od roku 2003 pod hasłem „Przestrzeń Przyrody” spotkania twórców, stały się za sprawą organizatorów z Fundacji Piękniejszego Świata ważnym rozdziałem życia artystyczno-naukowego regionu kujawsko-pomorskiego. Te malarsko-rzeźbiarskie plenery, ale i estetyczno-przyrodnicze sympozja, z czasem przerodziły się w ponadregionalne wydarzenia kulturalne o cechach specyficznego festiwalu sztuki. Uczestniczący w nich czynnie artyści zawsze znajdowali dogodne warunki do prezentacji swoich koncepcji artystycznych, do korzystania bez ograniczeń z możliwości wymiany warsztatowych doświadczeń twórczych. Ich aktywność artystyczna zaplanowana była w szeroko zakrojonym obszarze dydaktyki społecznej. Dla uczestników biernych, zaproszonych gości, kibicujących sympatyków, publiczności wernisażowej tworzono sposobność uczestniczenia w performatywnie rozwiniętych akcjach. Dotyczyły one popularyzacji, niełatwych przecież, zagadnień sztuki współczesnej. Dzięki kompetentnym i konsekwentnym staraniom organizatorów wszyscy uczestnicy plenerów otrzymywali szansę uczestnictwa w manifestacji idealistycznego pojmowania sztuki. Nazwa – Fundacja Piękniejszego Świata – zobowiązuje. Nie sposób więc uniknąć w Skłudzewie, niewygodnych, dla artystów postmodernistycznej doby, pytań. Są to pytania o naturę piękna, o zawiłe drogi percepcji wartości estetycznych w kulturze.
Zapraszani artyści rekrutują się z wielu krajowych środowisk twórczych. Liczną reprezentację stanowią, co zrozumiałe, malarze, rzeźbiarze, ceramicy, graficy, fotograficy, architekci oraz przedstawiciele świata nauki, muzyki i duchowieństwa, pochodzący z pobliskich miast: Torunia, Bydgoszczy i Grudziądza. Znamienna dla OPP jest obecność twórców z Krakowa, Bochni, Tarnowa, Wrocławia i Opola oraz Poznania, Łodzi i Gdańska.
Cechą główną, porządkującą listę zaproszonych plenerowiczów, jest profesjonalizm, mierzony miarą ich artystycznego dorobku, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia pedagogicznego. Ważna dla animatorów Fundacji jest specjalizacja w dziedzinach związanych z edukacją plastyczną.
Założenia interdyscyplinarnych plenerów, które odbywają się systematycznie w Skłudzewie, zostały ustalone z poszanowaniem tradycyjnych wartości etyczno-estetycznych, które oparte na fundamentalnych elementach dziedzictwa sztuki współczesnej, dobrze służą integracji środowisk twórczych. Koncepcja Kolekcji Skłudzewskiej zakładała pozyskiwanie nowych, wartościowych dzieł sztuki współczesnej, a z założenia miały to być dzieła stworzone w Skłudzewie, w określonym miejscu i czasie, przez wybranych artystów.
Inicjatorzy pleneru jawnie odwołują się do praktyk artystycznych o charakterze psychoterapeutycznym, a także do misyjności edukacji plastycznej w zakresie popularyzacji wybranych zagadnień sztuki współczesnej.
Gromadzone w Kolekcji Skłudzewskiej dzieła stanowią dla prowadzących Fundację kapitał, procentujący w ich działalności oświatowej, kulturotwórczej oraz ideowej.
Trudna do pogodzenia dionizyjska postawa głosząca prawo jednostki do realizacji indywidualnych pasji z apollińską postawą poszukiwaczy uniwersalnego piękna, znajduje w zgromadzonych w Skłudzewskiej Kolekcji dziełach zadziwiająco przekonywujący wyraz.
Kompletując Kolekcję, na którą składają się malarstwo sztalugowe i rzeźba plenerowa, ceramika i grafika, rysunek i dzieła konceptualne oraz fotografia i inne media, kuratorzy plenerów nie rezygnują z prac o charakterze efemerycznym i eksperymentalnym. Dbają bowiem o to, aby organizowane przez nich pod hasłem; „Przestrzeń Przyrody” plenery nie przestały być przestrzenią niekłamanej wolności twórczej. Przestrzenią Wolności.
Skłudzewska Kolekcja sztuki współczesnej dobrze służy Fundacji upowszechniającej wartości artystyczne i estetyczne dzieł wśród jak najszerszego grona odbiorców, jest pomocna w pracy dydaktycznej. Źródło inspiracji dla dzieci i młodzieży, stanowi ważny punkt odniesienia. Jest trwałą wartością w dorobku Fundacji, dokumentującej bieżącą twórczość środowiska artystycznego kujawsko-pomorskiego regionu w kontekście wybranych przykładów krajowych i zagranicznych.

Kuratorzy Plenerów
Aleksander Pieniek
Danuta Sowińska-Warmbier
Leszek Warmbier

Autorzy prac:
Zofia Dąbrowska – Toruń
Irina Bołdina-Styczeń – Bochnia
Grażyna Borowik-Pieniek – Kraków
Stanisław Brach – Kraków
Alexander Fraj Pieniek – Kraków
Kazimiera Frymark-Błaszczyk – Łódź
Małgorzta Futkowska – Opole
Bożena Gierada – Gdańsk
Stanisław Gierada – Gdańsk
Maria Gogola – Wrocław
Justyna Grzebieniowska – Czarne Błoto/ k. Torunia
Czesława Gucz -Toruń
Marek Hoffman – Toruń
Elżbieta John-Józefowicz – Grudziądz
Maciej Józefowicz – Grudziądz
Monika Kamińska – Nysa
Anna Kola – Rozgarty/ k. Torunia
Bożena Komowska – Gdańsk
Elżbieta Kopacz – Toruń
Ireneusz Kopacz – Toruń
Peter Krupa – Levocza (Słowacja)
Stanisław Lackowski – Nowa Wieś/ k. Torunia
Wojciech Maciejewski – Bydgoszcz
Tadeusz Marciniak – Toruń
Krzysztof Mazur – Biskupice/ k. Torunia
Małgorzata Mizia – Kraków
Eugeniusz Molski – Nowy Wiśnicz
Emiliano Morandi – Bergamo (Włochy)
Maria Pokorska – Toruń
Mirosława Rochecka – Toruń
Kazimierz Rochecki – Toruń
Waldemar Rudyk – Chełmek
Anna Singh – Goa (Indie)
Anant Singh – Goa (Indie)
Magdalena Skwarek – Sopot
Danuta Sowińska-Warmbier – Skłudzewo/ k. Torunia
Marian Stępak – Toruń
Klara Stolp – Grudziądz
Joanna Strzelecka-Traczykowska – Toruń
Andrzej Szewczyk – Bochnia
Ewa Świokła-Cienkowska – Toruń
Jolanta Tacakiewicz-Lipińska – Nysa
Krzysztof Warmbier – Skłudzewo/ k. Torunia
Leszek Warmbier – Skłudzewo/ k. Torunia
Sławomir Warmbier – Lębork
Honorata Werszler – Wrocław
Rafał Werszler – Wrocław
Maciej Wierzbicki – Toruń
Anna Wysocka – Toruń
Adriana Zych – Łódź

KOLEKCJA SKŁUDZEWSKA

„Naturalny kontrast” Jest wystawą, na której prezentowane są pracę graficzne warsztatu wypukłego i wklęsłego studentek Katedry Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Oprócz przyjaźni dziewczyny łączy również samo podejście do sztuki. W swoich pracach używają mocnych kontrastów. To przeciwieństwa są spójnikiem wystawy. Poczynając od skrajności w wykonaniu technicznym po skrajność tematyczną oraz formalną.
Z jednej strony figuratywne przedstawienia, z drugiej zaś odrealniony abstrakcyjny świat. Adrianna Mikułowska przedstawia na pozór proste ludzkie postaci, jednak skupia się na pokazaniu nieidealnego piękna człowieka . Marianna Piątkowska z kolei poprzez użycie technicznie przemyślanych form nadaje wyimaginowanej i nierealnej rzeczywistości namiastki realizmu nie podając go jednak wprost, ale zostawiając odbiorcy miejsce na indywidualną interpretację. /tekst autorski/

Ada Mikułowska ur. w 1996 r. w Warszawie. Studentka piątego roku na kierunku Grafika, specjalizacja grafika warsztatowa – wklęsłodruk w pracowni dr hab. Marka Zajko prof. UMK i mgr Oksany Budnej-Kaczor. Ma na koncie wystawy indywidualne, oraz udział w licznych wystawach zbiorowych i przeglądach grafiki w kraju i zagranicą.

Marianna Piątkowska urodzona w 1996 roku w Bydgoszczy absolwentka Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Leona Wyczółkowskiego z oceną bardzo dobrą. Obecnie mieszka i tworzy w Toruniu. Studentka piątego roku na kierunku Grafika, specjalizacja grafika warsztatowa w pracowni wypukłodruku prowadzonej przez prof. Marka Basiula i dr. hab. Michała Rygielskiego. Obecnie realizuje dyplom artystyczny w pracowni grafiki multimedialnej pod kierunkiem dr hab. Zdzisława Mackiewicza, prof. UMK.Swoje prace pokazywała na wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą.

„Naturalny kontrast” Jest wystawą, na której prezentowane są pracę graficzne warsztatu wypukłego i wklęsłego studentek Katedry Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Oprócz przyjaźni dziewczyny łączy również samo podejście do sztuki. W swoich pracach używają mocnych kontrastów. To przeciwieństwa są spójnikiem wystawy. Poczynając od skrajności w wykonaniu technicznym po skrajność tematyczną oraz formalną.
Z jednej strony figuratywne przedstawienia, z drugiej zaś odrealniony abstrakcyjny świat. Adrianna Mikułowska przedstawia na pozór proste ludzkie postaci, jednak skupia się na pokazaniu nieidealnego piękna człowieka . Marianna Piątkowska z kolei poprzez użycie technicznie przemyślanych form nadaje wyimaginowanej i nierealnej rzeczywistości namiastki realizmu nie podając go jednak wprost, ale zostawiając odbiorcy miejsce na indywidualną interpretację.

Adrianna Mikułowska ur. w 1996 r. w Warszawie. Studentka piątego roku na kierunku Grafika, specjalizacja grafika warsztatowa – wklęsłodruk w pracowni prof. Bogumiły Pręgowskiej i dr hab. Marka Zajko prof. UMK. Udział w wystawach zbiorowych i przeglądach grafiki w kraju i zagranicą:

2017/2018 International Prints Exchange – PRINTCARD, Galeria Mocando, Wrocław; 2018

Wystawa po plenerowa Międzynarodowego Pleneru Malarsko Rzeźbiarskiego ,,Inspiracje- Interpretacje 2018″ w Galeria Leśna Nadleśnictwa Trzebież w Zalesiu;

2018 3rd International Biennal of Miniprint- Laguna Paiva- Argentyna; 2018

“69 ” II International Print Exchange; Espacio Belleartes in Cáceres (Spain);

2019 XIV Biennale Internazionale per l’Incisione Acqui Terme Premio Acqui Print;

2018 POTĘGA MAŁEJ FORMY vol.2, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy;

2018 „Grafika Warsztatowa- WSP w Toruniu”; MCK w Bydgoszczy;

2018 ,,Sztuka na wynos – malarstwo i grafika młodych w PERS-ie”, Galeria Fundacji Studia M6; Toruń;

2018 Targi Młodej Sztuki Toruń 2018; Dwór Artusa; Toruń;

2017 Wystawa indywidualna grafik pt. „Baby” w przestrzeni galeryjnej ,,Zezowate Szczęście” w Toruniu

Marianna Piątkowska urodzona w 1996 roku w Bydgoszczy absolwentka Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Leona Wyczółkowskiego z oceną bardzo dobrą. Obecnie mieszka i tworzy w Toruniu, gdzie studiuje na V. roku na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w pracowni wypukłodruku pod kierownictwem prof. Marka Basiula i dr. hab. Michała Rygielskiego. Swoje prace pokazywała na wystawach zbiorowych w całej Polsce, w tym min. na Print Card Wrocław 2017

Potęga Małej Formy 2

Grafika Toruńska w Warszawie

10. Międzynarodowmu Biennale Miniatury w Częstochowie

9. Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris i Małą Formę Graficzną pt. Zwierzęta Morza Bałtyckiego

XVIII Mogileńskie Spotkania Plastyczne

XIV Edizione Biennale Incisione di Acqui Terme 2019

„XVII Międzynarodowe Konkurs Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu